درس‌های موجود

پی‌پال

آموزش access2016

آموزش access2016

آموزش کاربردی نرم افزار اکسس شهريه دوره :200000ریال
دوره
پی‌پال

آموزش powerpoint 2016

آموزش powerpoint 2016

آموزش کاربردی نرم افزار پاورپوینت شهريه دوره :150000ریال
دوره
پی‌پال

آموزش excle2016

آموزش excle2016

آموزش کاربردی نرم افزار اکسل شهريه دوره :250000ریالتمرین ها...
دوره
پی‌پال

آموزش word2016

آموزش word2016

واژه پردازی با Word شهريه دوره :150000 ریالپرداخت از طريق ك...
دوره